gradjevinska komunalna oprema platforme

građevinsko - komunalna oprema i platforme

: +381 (0) 11 246 34 54
: 63286121
 
Servis
ITECO - IMER GROUP

• SPECIJALIZOVANI OVLAŠĆENI TEHNIČKI SERVIS
• ORIGINALNI REZERVNI DELOVI I POTROŠNI MATERIJALI
• OPREMLJENA TERENSKA SLUŽBA ZA HITNE INTERVENCIJE