gradjevinska komunalna oprema platforme

građevinsko - komunalna oprema i platforme

: +381 (0) 11 246 34 54
: 63286121
 
Ponuda mašina
predstavljamo Faresin proizvode:
Proizvodi:
KATALOG KOMPLETNOG PROIZVODNOG PROGRAMA
HIDROSTATIÄŒKIH TELEHENDLERA 4X4X4
Motor: Yanmar, snage 52KW/70KS
Maks. visina/maks. nosivost: 5,70m/2.500kg
Međuosovinsko rastojanje 2.550mm
Težina mašine 4500 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 5,70m/3.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 5800 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 5,70m/3.200kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 5.800 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 6,70m/3.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 5.800 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 7,80m/3.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 7.100 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 7,80m/3.300kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 7.200 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 7,80m/3.500kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 7.200 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 7,80m/3.800kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 7.400 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 7,80m/4.200kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 7.900 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 7,80m/4.500kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 8.000 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 9,00m/3.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 8.230 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 10,50m/3.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 8.400 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 10,50m/3.500kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 8.500 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 9,50m/5.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 8.500 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 9,50m/7.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 10.100 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 13,50m/3.500kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 11.300 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 13,50m/4.200kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 11.400 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 17,00m/3.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 11.800 kg
Motor: Deutz, snage 75KW/102KS
Maks. visina/maks. nosivost: 17,00m/4.000kg
Međuosovinsko rastojanje 2.900mm
Težina mašine 11.900 kg
KATALOG KOMPLETNOG PROIZVODNOG PROGRAMA