gradjevinska komunalna oprema platforme

građevinsko - komunalna oprema i platforme

Call centar: +381 (0) 11 247 22 64
tel: +38163286121
 
Ponuda mašina
predstavljamo grupu proizvoda:
EASY LIFT - Platforme montirane na kamionu
ZGLOBNE
TELESKOPSKE
SPECIJALNE "П" IZVEDBE
Proizvodi:

Teleskopska platforma
Maksimalna visina / bočni dohvat: 13,8 / 8,3m
Maksimalna težina na kamionu <3.500 kg

Teleskopska platforma
Maksimalna visina / bočni dohvat: 17,8 / 12m
Maksimalna težina na kamionu <3.500 kg

Teleskopska platforma
Maksimalna visina / bočni dohvat: 21 / 10,50 m
Maksimalna težina na kamionu <3.500 kg

Zglobno-teleskopska platforma
Maksimalna visina / bočni dohvat: 18,2 / 9,5m
Maksimalna težina na kamionu <3.500 kg

Zglobno-teleskopska platforma
Maksimalna visina / bočni dohvat: 21,3 / 12m
Maksimalna težina na kamionu <3.500 kg

SPECIJALNA "П" izvedba zglobno-teleskopska platforma
Maksimalna visina / bočni dohvat: 16,0 / 10m
Maksimalna težina na kamionu <3.500 kg

SPECIJALNA "П" izvedba zglobno-teleskopska platforma
Maksimalna visina/bočni dohvat: 19/12m
Maksimalna težina na kamionu <3.500 kg