gradjevinska komunalna oprema platforme

građevinsko - komunalna oprema i platforme

mob.: +381 (0) 63 286 121
tel: +38163286121
 
Iznajmljivanje mašina
Predstavljamo:
ITECO - IMER GROUP - IT 10130 X - 5 komada

komplet sa komandama, spremna za rad, sa kompletnom opremom i pratećom dokumentacijom (Uputstvo za rukovanje i tekuće održavanje na srpskom, CE sertifikat, Stručni nalaz izdat od AD Zaštita na radu i zaštita životne sredine...)
Garancija održavanje i OVLAŠĆENI tehnički servis AL.TOM GMP doo
zatvori prozor
zatvori prozor
zastupamo sledeče brendove: