gradjevinska komunalna oprema platforme

građevinsko - komunalna oprema i platforme

mob.: +381 (0) 63 286 121
tel: +38163286121
 
Iznajmljivanje mašina
Pregled mašina za iznajmljivanje:

IZNAJMLJIVANJE-PRODAJA-SERVIS-GARANCIJA

Makazasta radna platforma na električni pogon – baterije
Maksimalna visina / nosivost: 12,0m / 465kg
Maksimalna težina

IZNAJMLJIVANJE-PRODAJA-SERVIS-GARANCIJA
ZGLOBNA,PUTARSKA VIŠENAMENSKA, HIDROSTATIČKA KOMBINIRKA
PALAZZANI PALOAD PB70 SUPER HIGH FLOW
Specijalno fabrički opremljena

IZNAJMLJIVANJE-PRODAJA-SERVIS-GARANCIJA
ZGLOBNA, VIŠENAMENSKA, HIDROSTATIČKA KOMBINIRKA
Operativna težina: 9.000kg
Kapacitet utovarne lopate: 1,2-1,3
zastupamo sledeče brendove: